Legalizacja Pobytu10 typowych pomyłek przy załatwianiu karty pobytu

Jeżeli wyrabiasz dokumenty migracyjne w Polsce po raz pierwszy, drugi, a nawet piąty – nie uchroni to ciebie przed pomyłkami. Bywają rzadkie przypadki, gdy ktoś za pierwszym razem przynosi dokumenty, nie trzeba ich uzupełniać i szybko otrzymuje decyzję oraz kartę pobytu.

Czytaj Więcej

Zezwolenie na pobyt Czasowy

Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Dokument ten wraz z ważnym paszportem zagranicznym potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez koniczności posiadania wizy.

Czytaj Więcej

Zezwolenie na pobyt w Polsce Stały

Zezwolenie pobytowe może zostać udzielone na czas określony oraz nieokreślony. Na czas określony udzielane jest zezwolenie na pobyt czasowy, natomiast na czas nieokreślony – zezwolenie na pobyt stały oraz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej

Prawo jazdy i rejestracja samochodu

Ukraina jest stroną konwencji o ruchu drogowym. Oznacza to, że obywatele Ukrainy, którzy posiadają prawo jazdy wydane przez władze swojego kraju, mogą kierować pojazdami na terytorium Polski, oczywiście zgodnie z posiadanymi uprawnieniami do prowadzenia określonej kategorii pojazdów i tylko w okresie ważności posiadanego prawa jazdy.

Czytaj Więcej