Dla Pracodawcy

...

Współpraca z nami w zakresie zatrudnienia pracowników z Ukrainy:

• to gwarancja legalnego zatrudnienia pracowników z Ukrainy na terenie Polski;

• nie zatrudniamy pracowników na umowy „śmieciowe” – wynagrodzenie pracownika zawiera składki ZUS;

• nasi pracownicy komunikatywnie posługują się językiem polskim;

• wspieramy pracowników w poszukiwaniu zakwaterowania zlokalizowanego w bliskiej odległości od miejsca pracy;

• pomagamy pracownikom w potwierdzaniu lub nabywaniu niezbędnych uprawnień np. uprawnienia na wózki widłowe;

• gwarantujemy legalny pobyt pracowników na terenie Polski, pośredniczymy przy otrzymywaniu wiz

...

• wysoka motywacja pracowników do pracy;

• chęć do pracy w różnych systemach pracy, również równoważnym i czterobrygadowym;

• chęć pracy w godzinach nadliczbowych i w weekendy;

• napływ nowych pracowników, z poza lokalnego rynku pracy;

• bliskość kulturowa i językowa- łatwość w przystosowaniu pracowników z Ukrainy do polskich warunków pracy;

• zmniejszenie ryzyka rotacji pracowników w związku z zastosowaniem systemów motywacyjnych

• Obniżenie kosztów pracowniczych – to my zatrudniając obcokrajowców, bierzemy na siebie wszystkie koszty i opłaty pracownicze

• Kompleksowa obsługa kadrowa – to my przeprowadzamy rekrutacje wg oczekiwań Pracodawcy, a następnie wyselekcjonowanych pracowników zatrudniamy i rozliczamy

• Brak kosztów związanych z BHP i medycyną pracy – na nasz koszt organizujemy wstępne: szkolenie BHP oraz badanie lekarza medycyny pracy

• Pozyskanie solidnego pracownika – podczas rekrutacji zwracamy uwagę, aby pracownik szanował pracę, był odpowiedzialny i rzetelny

• Dobór właściwej kadry pracowniczej bez ryzyka – możliwość sprawdzenia kwalifikacji pracownika podczas 1-miesięcznego okresu próbnego, z możliwością wymiany na innego

• Wyeliminowanie kosztów związanych z sezonowością i ewentualnym przestojem w działalności Firmy

• Obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem na stałe pracowników

• Brak potrzeby zatrudniania pracowników na czas nieokreślony

• Korzystna i prostsza księgowość – wystawioną za usługi fakturę VAT, można zaksięgować w koszty prowadzonej przez Firmę działalności

...

Proces Rekrutacji

1.Analiza potrzeb Klienta Na podstawie wywiadu z Pracodawcą, określamy oczekiwania i założenia związane z procesem rekrutacyjnym.

2. Profil kandydata Wspólnie z Klientem opracowujemy profil idealnego kandydata dla każdego stanowiska, na które poszukiwany jest pracownik.

3. Baza danych Określamy grupę potencjalnych kandydatów. Dbając o to, aby nasza baza danych była zawsze aktualna, zamieszczamy ogłoszenia na właściwych portalach internetowych, o zasięgu krajowym i regionalnym.

4. Wstępna selekcja W ramach tego etapu, kandydaci na dane stanowisko poddawani są analizie oraz selekcji na podstawie dokumentów aplikacyjnych.

5. Rozmowa telefoniczna Nasi konsultanci przeprowadzają wywiad telefoniczny z kandydatami, w celu weryfikacji i uzupełnienia informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych. W wyniku tego etapu następuje kolejna selekcja oraz wybór odpowiednich kandydatów

6. Przedstawienie pracodawcy wyselekcjonowanych kandydatów Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych, umożliwiamy Klientowi zapoznanie się ze zgromadzoną dokumentacją i spotkanie z wybranymi aplikantami. W zależności od oczekiwań pracodawcy, przeprowadzamy dodatkowe testy kompetencyjne. Celem tego etapu jest wyłonienie osób, które najlepiej spełniają oczekiwania Klienta.

7. Zatrudnienie Ostatnim etapem jest przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich, wstępnego szkolenia BHP oraz skompletowania dokumentacji kadrowej, umożliwiającej rozpoczęcie pracy. Dodatkowo, każda zatrudniana osoba otrzymuje „podręcznik pracownika tymczasowego”, opisujący specyfikę branży i kulturę organizacji Klienta oraz zasady współpracy z nami.