Usługi

Leasing Pracowniczy - zatrudnienie zewnętrzne

Doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw którym zależy na ciągłym rozwoju i chęci poszerzenia choryzontów.
Dlaczego warto korzystać z usługi zatrudnienia zewnętrznego ?
* Optylmalizacja struktury kosztów
* Ograniczenie zakresu odpowiedzialności to agencja przejmuje zobowiązania wobec pracowników oraz urzędów państwowych.

Outsourcing umów cywilnoprawynych

Proces obsługi osób dostosowujemy ściśle do Państwa wymogów. Usługa polega na przejęciu odpowiedzialności za sprawną organizację Państwa współpracy z wykonawcami umów cywilnoprawnych (zleceniobiorcy i wykonawcy umów o dzieło).

Outsourcing Kadrowo-Płacowy (Usługa Payroll)

Zapewnia pełną obsługę spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników począwszy od sporządzania listy płac i prowadzenia kartotek pracowników, po przelewanie wynagrodzeń na konto i prowadzenie rozliczeń z właściwymi urzędami. Oferujemy także pełen zakres obsługi kadrowej firm..Leasing Specjalistów

Staramy się zawsze dobierać takie zespoły (pracownik agencji + pracownik firmy Klienta), dzięki którym wiedza, doświadczenie oraz zasoby partnerów współpracujących przy danym projekcie, wzajemnie się uzupełniają i inspirują. Takie działanie pozwala szybciej osiągnąć zamierzony efekt. Podstawą takiego modelu współpracy jest dokładne sprecyzowanie zadań i oczekiwań obu stron, a także bliska współpraca pomiędzy Partnerami.


Leasing Pracowniczy - zatrudnienie zewnętrzne

Agencje ubezpieczają swoich pracowników, rozliczają się z nimi i biorą za nich odpowiedzialność. To także one organizują im badania lekarskie i BHP, obsługują ich urlopy czy okresy chorobowe. Pracodawcę interesuje jedynie efekt w postaci wykonanej pracy, bowiem nawet nadzór nad ich pracą sprawuje agencja. To idealne rozwiązanie, gdy firma nie może znaleźć na rynku odpowiedniego pracownika z rzadkimi umiejętnościami. Badania wskazują, że około 60 procent firm w Polsce korzystało lub korzysta z outsourcingu pracowników.

Outsourcing umów cywilnoprawynych

Usługa polega na przejęciu odpowiedzialności za współpracę z Twoimi wykonawcami umów cywilnoprawnych (pracownicy - zleceniobiorcy i wykonawcy umów o dzieło). Proces obsługi pracowników dostosowujemy ściśle do wymogów Twojego biznesu. Usługa outsourcingu umów cywilnoprawnych pozwali zoptymalizować koszty administracyjne w Twojej firmie i określić idealny model współpracy. Obecnie, w tej formule, współpracujemy z ponad 4 000 zleceniobiorców w całej Polsce.

Outsourcing Kadrowo-Płacowy (Usługa Payroll)

Zewnętrzna administracja płac (payroll) oraz obsługa kadr jest doskonałym rozwiązaniem, które zwalnia pracodawcę z ciągłego powiększania działu Kadr i Płac. Dodatkowo gwarantuje poufność wypłat oraz daje pewność, że organizacja nadąża za wszelkimi zmianami prawnymi w tym zakresie. W dzisiejszych czasach usługi typu payroll stają się coraz bardziej popularne i pomagają efektywnie i konkurencyjnie funkcjonować małym i dużym przedsiębiorstwom.

Zmiany z zakresu Prawa Pracy oraz rozporządzenia ZUS zwiększają czujność przedsiębiorstw i zmuszają je do czujnego obserwowania zmian prawnych. Konieczność ciągłego uwspółcześniania programów zliczających wynagrodzenia wiąże się z kosztami i ciągłym zaangażowaniem personelu w ten niekończący się proces. Korzystając z naszych usług zlecasz obsługę płac i administrację kadrami firmie, która zajmuje się tym na co dzień. Doskonale znamy każdy aspekt tego zagadnienia – na co dzień specjalizujemy się w śledzeniu zmian prawnych oraz ich wdrażaniu.


W ramach usługi payroll Agencja Zatrudnienia :

*Przeprowadza proces zatrudnienia Pracowników wskazanych przez Pracodawcę

*Przejmuje całość procesów kadrowo – płacowych związanych z Pracownikami

*Wypłaca wynagrodzenia Pracownikom


Korzyści z użyczenia pracowników tymczasowych:

•Szybsza reakcja na cykle koniunkturalne i łatwiejsze dostosowanie poziomu zatrudnienia do potrzeb Pracodawcy

•Zmiana stałych kosztów osobowych na koszty zmienne

•Zmniejszenie nakładów finansowych na procesy rekrutacyjne

•Oszczędność kosztów ponoszonych przez dział kadrowo – płacowy

•Łatwość obsługi umów typowych dla pracy tymczasowej

•Możliwość wydłużenia okresu próbnego Pracownika

Leasing Specjalistów

Leasing pracowniczy stanowi optymalne rozwiązanie m.in. dla przedsiębiorców planujących realizację doraźnych przedsięwzięć, wymagających dużego nakładu pracy, w krótkim okresie czasu. Wariant ten sprawdza się znakomicie m.in. w przypadku pracy tymczasowej. Pozwala szybko zaangażować personel wtedy, gdy dany termin tego wymaga. Usługa ta wykorzystywana jest również w razie konieczności tymczasowego zastępowania pracowników, którzy korzystają np. ze zwolnień lekarskich, a także gdy rozwój firmy wymaga kolejnych osób, natomiast ich zatrudnienie wiązałoby się z przekroczeniem ustawowych limitów (np. składki na fundusz socjalny, PFRON itp.).